ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 08-09 HAZİRAN 2021 TARİHLERİNDE ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülen İzmir Bölgesi Enerji Forumu 08-09  Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

TMMOB İKK Sekreteri Aykut AKDEMİR’in de açılış konuşmacısı olarak yer aldığı, Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen forumda iki gün boyunca “Enerji Görünümü”, “GES ve Elektrikli Araçlar”, “Rüzgar Enerjisi Santralleri, Dere Tipi HES`ler ve Jeotermal Enerji” “Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Alternatif Enerji Kaynakları”, “Çevresel Etkiler” ile “İklim Değişikliği” başlıklı oturumlar gerçekleştirilmiştir. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına TMMOB İKK Sekreteri Aykut AKDEMİR ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şb. Başk. E. Helil İNAY KINAY tarafından “Jeotermal enerji ve Çevre” konulu bir sunum da gerçekleştirilen Forum, Aliağa Bölgesi Enerji Yatırımları konulu panel ile sonuçlanmıştır.

Ege Bölgesi Enerji Forumu buradan izlenebilmektedir.