TMMOB’A BAĞLI ODALARIMIZDAN KÜLTÜRPARK BASIN AÇIKLAMASI

İzmir’in Kent Parkı olan Kültürpark sürecini ciddiyetle takip ediyor, görüşlerimizi ilgi idareler ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

3 Eylül de açılışı gerçekleşecek olan İzmir Fuarı ile birlikte altta imzası olan TMMOB’a bağlı Odalarımızın Kültürpark sürecine ilişkin değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi

TMMOB Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi