TMMOB ‘LU KADINLAR: VAZGEÇMİYORUZ!!!

TMMOB ‘lu kadınlar: VAZGEÇMİYORUZ!!!

 

TMMOB 7. Kadın Kurultayı’na hazırlık amacı ile düzenlenen İzmir Yerel Kurultayı, 25 Eylül 2021 tarihinde Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten Vazgeçmiyoruz” başlığı altında düzenlenen yerel kurultayda TMMOB’a bağlı odaların İzmir şubelerinden mühendis, mimar, şehir plancısı kadın üyelerin yanı sıra Aydın, Manisa ve Denizli şubelerinden de kadın katılımcılar yer aldı.

Açılışta, TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu’nun, kurulduğu tarih olan 2008 yılından bu yana yapmış olduğu çalışmaları içeren tanıtım sunumu izlendi.

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu adına açılış konuşmasını yapan, Dönem Sözcüsü Makine Mühendisi Güniz Gacaner Emin, TMMOB içindeki kadın çalışmalarının ana ekseninin, üyelerinin beşte birini oluşturan kadınların dayanışmasını, örgütlenmesini ve temsiliyetini daha güçlü hale getirmek,  Oda çalışmalarında ve Oda organlarına katılımda kadınların sayı ve etkinliklerini artırmak;  kadın hakları konusunda farkındalıklarının gelişmesine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek; kadınların mesleki, sosyal, kültürel, dayanışmasını sağlayacak yönde projeler oluşturmanın yanı sıra, kendi sorunlarından yola çıkarak ülkemizde mesleki, siyasi ve sosyal alanlarda eksikliği duyulan “kadın politikalarının” oluşturulması amaçlarını da taşıdığını vurguladı. Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı çözülmeden özgür ve eşit bir toplumun oluşmasının da mümkün olmadığını belirten Güniz Gacaner Emin, kadınların TMMOB içerisinde örgütlülüğünün güçlenerek devam edeceği konusunda kararlılığını belirterek konuşmasını “Haklarımızından, eşitlikten, adaletten vazgeçmiyoruz. “ sözleriyle tamamladı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Maden Mühendisi Aykut Akdemir ise konuşmasında yaşamın her alanında kadınlarla omuz omuza mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini, TMMOB çatısı altında bunu sürdürme inancını taşıdıklarını ifade etti.

TMMMOB 46. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Meteoroloji Mühendisi Ayşegül Akıncı Yüksel konuşmasında, bugüne kadar TMMOB içerisinde elde edilen kazanımları anlatarak bu yolda 16 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği’ne ‘’psikolojik yıldırma/baskı/her türlü taciz uygulayanlara, cinsiyet ayrımcılığı yapanlara” eklendiğini, ilk İnceleme ve Soruşturmacı Atanması ile Soruşturmanın Yöntemine dair yapılan değişikliklerin çok büyük kazanımlar olduğunu belirtti. Başta Cinsiyet ayrımcılığı sorunu çözülmeden, demokratik bir toplum yaratılmasının mümkün olmayacağını, bu nedenle kadın ve erkeğin eşit bir şekilde, yan yana yaşamın her alanını paylaşması ve omuz omuza mücadele etmesi gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Sözlerini; TMMOB’li kadınlar olarak “Kadınlar örgütlü TMMOB daha güçlü” diyor ve  ekliyoruz “Adaletten, Eşitlikten ve Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz.” şeklinde bitirdi.

Kurultayın ilk oturumunda KESK 9. Dönem Yürütme Kurulu Eş Genel Başkanı Aysun Gezen “İstihdam ve Ücretlendirilme Konusunda Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsiyetçi İş Tanımlamaları” konusunda görüş ve istatistikleri aktararak,  Devletin kadınlara sermaye ile patriyarka arasındaki ilişkiyi bozmayacak şekilde işgünü önerdiğini  bunu mesleklerdeki kadın-erkek dağılımlarından da çok açık şekilde görülebileceğini, toplumsal cinsiyetin meslek dağılımlarında da etkili rol oynadığını belirtti. Kadınların evde ücretsiz bakım hizmetlerinde çalıştığını çalışan veya çalışmayan her kadının omuzlarında bu yükün olduğunu ve mevcut hükümetin eğitim politikalarının da bunu destekler nitelikte olduğunun altını çizdi.

İlk oturumun ikinci konuşmacısı olarak TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 29. Dönem Şube Sekreteri ve TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu üyesi Selda Ünver, TMMOB Üye Profili Araştırması Raporu sunumunu yaptı. Kasım 2019’da yayınlanan TMMOB MMO Oda Raporu ve TMMOB’ye bağlı odalardan istenen delege istatiklerine bakılarak hem iş yaşamındaki mühendis, mimar, şehir plancısı istihdam istatistiklerine, hem de TMMOB’ye bağlı odalardaki kadın, erkek üye sayısı ve delege sayısı istatistiklerine değindi. Yapılan incelemede Mühendislik mesleğinde ciddi anlamda istihdam sıkıntısı yaşandığını, bu durumun kadın mühendislerde çok daha büyük boyutlarda olduğunu belirtti.

Kurultayın ikinci oturumunda TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Aysun Yıldız “İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu Yapılanması ve Kazanımlar” sunumuyla yapılanma hakkında bilgi vererek “TMMOB’da toplumsal cinsiyet bilincinin örgüt geneline yayılması ve kurultay kararlarının örgütün tümü tarafından benimsenmesi bu politikaların hayata geçmesi ancak kadınların örgütlülüğü ve dayanışmasıyla mümkün olacaktır! Anladık ki bu mücadele daha sürecek. Tüm bu kazanımları elde etmek uzun soluklu bir çaba istiyor. Ancak unutmamalıyız ki emekle kazanılan her şey çok değerlidir ve bir daha kaybetmeyi göze alamayız.’’ diyerek sunumunu sonlandırdı.

İkinci oturum, KESK 9. Dönem Yürütme Kurulu Eş Genel Başkanı Aysun Gezen’in “Karma Kurumlarda Kadın Örgütlenmesi” sunumu ile devam etti. Karma örgütlerde kadın politikalarının sınırlarının çok iyi çizilmesi ve bu konuların öznesinin sadece kadınlar olmasının önemini belirterek sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. “Kadın kadının yurdudur” sözünü  ısrarla ve inatla söylenerek örgütsel mekanizmalarda sonuna kadar yer almamız gerektiğini söyledi.

Kurultayın her iki oturumunda katılımcılarla soru-cevap bölümü yer aldı ve katılımcılar gerek bu bölümlerde gerek programın son bölümü “Serbest Kürsü “ de görüşlerini paylaştılar.

 

TMMOB  üyesi kadınlar yerel kurultayı noktalarken ;

HAKLARIMIZDAN, EŞİTLİKTEN, ADALETTEN VAZGEÇMİYORUZ! dediler…