İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN İPTAL EDİLMESİNE KARŞI BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesine karşı TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu tarafından 22 Haziran 2022 tarihinde İzmir Adalet Nöbetinin 58. Gününde Mimarlık Merkezi önünde saat 19.00’da TMMOB’un da davacı olduğu fesih kararının iptal davasında hukuksuzluğun son bulması ve sözleşmenin taraf ülkesi olarak uygulanmasını istiyoruz konulu basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.

Yaşamak İstiyoruz,
İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!
Her gün öldürülüyor, tacize tecavüze uğruyor, erkek şiddetine maruz kalıyoruz. Tüm bunlar olurken bizi bu şiddetten koruyacak olan en güçlü yasal dayanağımız, uluslararası ilk sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi’dir. TBMM tarafından kabul edilmiş uluslararası bir sözleşme için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz. Dolayısıyla 24 Kasım 2011 tarihinde TBMM tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir, fesih kararını kabul etmiyoruz.
Direnişimiz ve kararlılığımızı görenlerin uygulamadıkları bir sözleşmeyi feshettik diyecek kadar büyük korkuları olduğunu biliyoruz. Yarattıkları çöplükte debelenmemizi istiyorlar ama onlar da görüyorlar ve biliyorlar ki karşılarında büyüyen ve gelişen bir direniş var, onlardan daha büyük bir direniş.
Kadınların geriye atacak bir adımı olmadığı gibi yerinde de durmaya niyeti yok; çünkü söz konusu olan hayatlarımızdır, milyonların hayatıdır. Aile diyerek anne diyerek yok sayılan, ucuz iş gücü olarak görülen hayatımıza sahip çıkıyoruz.
Direnen işçilerle, öğrencilerle, LGBTİ+’larla, doğa ve yaşam savunucularıyla; taleplerimizi ve eylemlerimizi bir araya getireceğiz.
Katledilen Pınar Gültekin davası 13 Duruşmasında skandal bir karara bağlanarak, kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin failleri olanların mahkemelerce nasıl korunduğunu göstermiştir. Haksız tahrik indirimi ile katil Metin Avcı 23 yıl ceza almış, yaklaşık 14 yıl sonra serbest bırakılacaktır!!!
İşte tam da bu nedenle İstanbul Sözleşmesine sahip çıkıyoruz, vazgeçmiyoruz…
23 Haziran 2022 Perşembe günü Ankara’da görülecek olan, TMMOB’un da davacı olduğu fesih kararının iptal davasında hukuksuzluğun son bulmasını ve sözleşmenin taraf ülkesi olarak uygulanmasını istiyoruz.
Bu hakkı alana kadar;
“KORKMUYORUZ,
SUSMUYORUZ,
İTAAT ETMİYORUZ !
TMMOB İZMİR İKK KÇG
Basın açıklamasını izlemek için tıklayınız .