YORGUN PARK, KÜLTÜRPARK!

86 yıllık varoluş mücadelesi ve yarattığı değerler ile kent ve kentli için vazgeçilemez bir mekan haline gelmiş olan, İzmir’in hatta Türkiye’nin belleğinde önemli bir yer edinmiş olan Kültürpark  ve  bu yıl 91. İzmir enternasyonal Fuarının alana etkisi ile ilgili olarak TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu bileşeni meslek odalarımız tarafından yapılan değerlendirmeye ilişkin olarak 23.09.2022 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Bileşeni Meslek odalarının katılımı ile gerçekleştirilen basın açıklaması kapsamında;

Bu güne kadar çok kez dile getirilen Kültürpark’ın taşıma kapasitesi, ekolojik eşikleri, flora ve fauna karakteri, hayvan popülasyonlarının yayılımı .vb analizlerin Kültürpark kıymetli olduğu kadar yaşlı ve yorgun bir yapıya sahip olduğunu gösterdiği,. Hal böyle iken; geçtiğimiz günlerde 91.’si gerçekleştirilen İzmir Enternasyonel Fuarı ve eş zamanlı olarak ilk kez yapılan Terra Madre Anadolu İzmir etkinliklerinin Kültürpark’a sıkıştırılmasıyla, 2. Derece Doğal ve Tarihsel Sit statüsündeki alan üzerinde önceki yıllara göre bu yıl çok daha fazla olumsuz etki yarattığı belirtilmiştir.

Kültürpark’ın taşıma kapasitesini, ekolojik eşiklerini, flora ve fauna karakterini, hayvan popülasyonlarının yayılımını olumsuz yönde etkileyecek ve taşıma kapasitesini aşacak kapsamlı etkinliklerin bu alandan uzaklaştırılmasına ilişkin kararlı adımlar atılmasıyla  ilgili hem İzmir’i ilkeli yönetmekle görevli kurum ve kuruluşları, hem de İzmir’in doğal ve kültürel değerlerini korumakla görevli kurulları göreve davet edilmiştir.

Basın açıklaması tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.