Doğal Gaz ve Altyapı

Doğal Gaz ve Altyapı

Sibel Börekçioğlu
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile Tire’deki imar planları tamamlanmış yerlerde bu günden itibaren, yaklaşık 2,5 yıl içinde, bütün doğalgaz yatırımının tamamlanmış olması gerekmektedir. Kentin altyapısı ve özel yol düzenlemeleri yapılmış yerlerinin çoğunlukta olması ve bozulan herhangi bir şeyin eski haline gelmesindeki zorluklar, zorunlu olarak kentin yöneticilerini, yaşayanlarını ve doğalgaz şirketini etkilemektedir.

Bu konu, doğalgazın Temmuz 2006 da İzmir’de konutlarda kullanımının başlaması ve şehrin 1.280km lik alt yapısına yerleşmiş olması nedeniyle bundan sonra yapılacak alt yapı çalışmalarındaki öneminin vurgulanması ve doğalgazın binalarda kullanımı ile ilgili kısa bilgiler verilerek doğalgazın şehirdeki hayata etkisini bilgilerinize sunmak amaçlı seçilmiştir. Sunum hazırlanırken, şehrin 2,5 yıldır gündeminde olması ve henüz doğalgazın az bilinir olması
nedeniyle, genel bir bilgilendirme yapılarak, kente etkisi, kullanım sırasında karşılaşılacak tehlikelere alınacak önlemlerin yanı sıra bireysel kullanıcılara yönelik açıklamalara yer verilmiştir.