İnşaat Mühendisleri Odası Bünyesinde Kurulan Afet Hazırlık Müdahale Kurulu’nun Amaçları ve Çalışmaları

İnşaat Mühendisleri Odası Bünyesinde Kurulan Afet Hazırlık Müdahale Kurulu’nun Amaçları ve Çalışmaları

Abdullah İncir
İnşaat Mühendisleri Odası

Afet riskinin yüksek olduğu ülkemizde, afetlere hazırlık ve müdahale İMO’ nun aktif bir görev üstlenebilmesinde gerekli alt yapıyı hazırlamak, afet durumunda yaşanabilecek sıkıntılara ve sonuçlara müdahil olabilmeyi sağlamak için 39. Dönem Yönetim Kurulu (2004 – 2006) döneminde Afet Hazırlık Müdahale Kurulu oluşturulmuştur.

Meslek örgütümüzün deprem, sel, toprak kayması sonucunda zarar gören yurttaşlarımıza sunduğu kamu hizmetlerinden biri ve öncelikli olanı barınma ihtiyacının giderilmesine yönelik yapısal güvenliğin tespiti olmaktadır.

Geçmişte yaşanan olumsuzlukların bir daha tekrar etmemesi ve bu hizmetin doğru ve bilimsel temellere dayandırılabilmesi, meslek örgütlerinin, İMO Şube ve Temsilciliklerinin hazırlıklı olması ile mümkün olabilir.

40. Dönem Yönetim Kurulu döneminde (2006– 2008)“Afet Hazırlık ve Müdahale Yönergesi” ile “Afet Hazırlık ve Müdahale Yönergesi Uygulama Esasları” yürürlüğe girmiştir. Bu bildiride bunlar anlatılacaktır.