İzmir’de Kentsel-Mimari Kavrayışı Dönüştürmek ve Yeni Başlangıçlar

İzmir'de Kentsel-Mimari Kavrayışı Dönüştürmek ve Yeni Başlangıçlar

Yrd. Doç. Dr. Emel Kayın
Mimarlar Odası

21. yüzyıla yeni gelişme niyetleri ile olduğu kadar, ivedilikle ele alınması gereken ve uzun
yılların biriktirdiği karmaşık sorunlarla giren İzmir kenti, gelecek stratejilerini belirlemek
açısından bir dönüm noktasında bulunmaktadır. Küresel ve yerel potansiyellerin bitimsiz gibi
görünen olanaklarının zorlayıcı sınırları ile yüz yüze gelinen bir dönemde, İzmir’in kent ve
mimarlık alanlarındaki yönelimlerini, mesafeli, objektif ve özeleştirel bir yaklaşımla yeniden
değerlendirmesi önemli bir ihtiyaçtır. Bu bildiri, farklı tartışmalara açık bir ortam sağlayan
sosyo-ekonomik yapısına rağmen “örgütlenme”, “dönüşme” ve “sıçrama” süreçlerini sonuç
almayı zorlaştırıcı bir karmaşa içinde yaşayan İzmir’deki kentsel-mimari kavrayışı
dönüştürme ve bu alanda yeni başlangıçlar yapma olanaklarının neler olduğunu saptamayı
deneyecektir.