İzmir Kent Sorunlarının Çözümünde Kurumsal Eğitimlerin Önemi

İzmir Kent Sorunlarının Çözümünde Kurumsal Eğitimlerin Önemi

Ali Özdere
Makina Mühendisleri Odası

Yerel yönetimlerin kaliteli hizmet üretmesi ve denetim görevlerini etkin olarak yerine
getirebilmeleri, eğitilmiş, bilgi ve beceri açısından yetişmiş, nitelikli insan kaynağına sahip
olmasıyla mümkündür.

Bu çalışmayla; yerel yönetimlerin yüksek olan eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına katkı
koymak, yerel yönetimlere yönelik kurumsal eğitimi bir bütün içinde tanımlamak, yerel
yönetimlere yönelik eğitim hizmeti veren mevcut kurum, sivil toplum ve meslek örgütlerinin
yapabilecekleri katkıları ortaya çıkarmak ve yerel yönetimlerin genişleyen yetki ve
sorumlulukları çerçevesinde öncelikli eğitim ihtiyacının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda yerel yönetimlerde kurumsal eğitimlerin amacı, eğitim konuları, eğitim
yöntemleri, kapsamı, eğitim alınacak kurum, sivil toplum ve meslek örgütleri, eğitimlerin
süreci, eğitim verilecek grupların tespiti, kamu kurumsal eğitimlerinde yasal durum
değerlendirilerek, yerel yönetimlerde kurumsal eğitimle ilgili eğitim anlayışı, eğitim biriminin
organizasyon yapısı, eğitimin yeri, eğitim araç ve gereçleri, eğitimin finansal kaynakları,
eğitimin planlanması, koordinasyonu, eğitim programlarının hazırlanması, eğitici personel
seçimi, eğitim kaynak dokümanları, eğitilen personelin yeterliliklerinin belirlenmesi ve
personelin belgelenmesiyle ilgili öneriler paylaşılacaktır.