Mahalle Sorunlarına Yönelik Muhtar Anketi

Mahalle Sorunlarına Yönelik Muhtar Anketi

TMMOB-İzmir İl Koordinasyon Kurulu

Ekonomik yapısı ile ülkemizin üçüncü büyük kenti olan İzmir’ in mevcut ve çözümlenmiş
eksikliklerinin halka en yakın yerel yöneticiler olan muhtarlarımızdan bilgi almak amacıyla
anket çalışması gerçekleştirilmiştir.

Yapılan anket çalışması Buca, Bornova, Karşıyaka ve Konak ilçelerine bağlı 140
mahallemizde, mahalle muhtarımızla TMMOB’ ye bağlı öğrenci gruplarımız tarafından
uygulanmıştır. Köy muhtarları anket çalışmasına dahil edilmemiştir. Bu nedenle anket
çalışması verilerinde “ Mahalle Muhtarı” yerine “Muhtar” Kelimesi kullanılmıştır.

Muhtarlarımıza anketin uygulama zamanının uzun olmaması düşünülerek 8 soru sorulmuştur.
156 muhtarımızın 4 tanesi bu ankete katılmak istememiş, 12 tanesi ise ziyaret sırasında iş
yoğunluğundan dolayı görüşme taleplerini kabul etmemişlerdir.

Bu dört ilçemizin toplam 296 mahallesinin 140’ ı ile anket çalışması yapıldığından % 47
sinin görüşlerinin alınması sağlanmıştır.

Muhtarlarımızın Buca’ da % 89, Bornova’ da % 51, Karşıyaka’ da % 46 ve Konak İlçesinde
ise % 37’ sine ulaşılmıştır.