Nitelikli Yapılaşma Çocuk ve Gençlerle Katılımcı Kent Kültürü

Nitelikli Yapılaşma Çocuk ve Gençlerle Katılımcı Kent Kültürü

Yrd. Doç. Dr. Deniz Hasırcı
İç Mimarlar Odası

Bu sunumda, çocuk ve gençlerin içlerinde zaman geçirmeleri beklenen mekanların tasarımına
katkıda bulunmalarının ve sosyo-kültürel etkinliklerde rol almalarının anlamına ek olarak,
katılımcı tasarımın tanım ve yöntemlerinden bahsedilecek ve yazarın uygulanmış veya
hazırlık aşamasında olan proje ve atölye çalışmalarından örnekler sunulacaktır. Proje
örnekleri arasında kentsel oyun/eğitim alanı, çocuk müzesi gibi iki mekansal programlama
çalışması ve farklı kültür ve yaş gruplarıyla gerçekleştirilen bir katılımcı sanat eseri örneği
olacaktır.

Katılımcı bir mekansal programlama çalışmalarının işleyişinin temelinde yatan düşünce,
farklı yaşlarda ve ilgi alanlarındaki kişilerin bir araya gelerek bir mekan tasarlamasının
mümkün olduğu ve oldukça verimli sonuçlar alınabileceğidir. Katılımcı şekilde uygulanan bir
programlama çalışması, insanların hayatlarını sürdürdükleri ve pek söz hakkına sahip
olmadıkları mekanlarda karar almalarını ve uygulanmasını içerir.