İzmir’de Konut Çevrelerinde Nitelikli Yapılaşma Üzerine Görüşler

İzmir'de Konut Çevrelerinde Nitelikli Yapılaşma Üzerine Görüşler

Prof. Dr. Hülya Koç
Şehir Plancıları Odası

Bu çalışmada konut alanlarında niteliğin unsurlarının neler olabileceği sorgulanmakta,
yaşadığımız konut çevreleri genel hatlarıyla ele alınmakta, niteliği artırmak üzere neler
yapılabileceği konusunda öneriler geliştirilmektedir. Amaç, daha yaşanabilir ve nitelikli konut
çevrelerinin geliştirilmesine yönelik olarak yapılabileceklerin zenginliğine ilgi çekmeyi
umarak küçük de olsa bir katkı koyabilmektir. Bu amaç ve kapsam Sempozyum’un amacı
doğrultusunda seçilmiştir.