Kuzey Ege Limanı

Kuzey Ege Limanı

Yrd. Doç. Dr. Ersel Zafer Oral
Jeofizik Mühendisleri Odası

Dünya taşımacılığının dolayısı ile ticaretinin en önemli alt yapısını oluşturan limanlar
bulundukları bölgenin gelişmesinde önemli role sahiptirler. Limanlar, yük ve yolcu
taşımacılığında üstlendikleri rol ile ülkeleri sadece yük ve yolcu taşımacılığı ile ticari olarak
değil, sosyal ve kültürel olarak da birbirine bağlayan unsurlardır. Bu nedenle tüm liman
kentleri ulaşım olanakları ve ticari merkez özellikleri ile diğer kıyı kentlerinden farklı bir
yapıya sahiptir. Ancak rekabet koşulları içinde limanların etkinliği ve bulundukları bölgeye
olan soyo-ekonomik katkıları kendilerini geliştirebilmeleri ile doğru orantılıdır.

Ege Bölgesi’ne yönelik yapılan yük tahminleri bölgede acil bir liman ihtiyacını
göstermektedir. Sanayici, taşıma maliyetlerini düşürmek amacı ile liman olanakları daha
gelişmiş bölgelere kaymaktadır. Ege bölgesindeki liman sorunu Ege Bölgesi’nin ticari
hayattaki öneminin azalmasına neden olmaktadır.