Sürdürülebilir Ulaşım ve Türkiye Kentleri Ulaştırma Sorunları

Sürdürülebilir Ulaşım ve Türkiye Kentleri Ulaştırma Sorunları

Doç. Dr. Murat Çelik
Şehir Plancıları Odası

Türkiye kentlerinde yaşanılmakta olan ulaşım sorunları her kentte, kent coğrafyası ve
geometrisine bağlı olarak değişiyor olsa bile, bu sorunların bir genel tipoloji gösterdiği ve
benzer politikalardan (ya da politikasızlıktan) kaynaklandığını söylemek mümkündür. O
nedenle bu sunumda özelde İzmir Metropoliten Alanında yaşanılmakta olan ya da yakın
gelecekte yaşanması muhtemel ulaşım sorunlarını mekâna bağlı olarak ve detaylı tartışmak
yerine, yukarıda sözü edilen sorunlar tipolojisini ve bu sorunların dünya deneyimlerinde nasıl
çözüldüğü ele alınacaktır. Sunum üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Ulaştırma
Planlaması/Mühendisliği’nin ne olduğu ve alt branşlardaki ilgi alanlarının ne olduğu, ikinci
bölümde geçmişte günümüze yaygın olarak kullanılan ulaştırma politikalarının neler olduğu
ve sürdürülebilir ulaşım fikrine hangi deneyimlerle geldiği, üçüncü bölümde ise, Türkiye
kentlerinde ve özelde yaşanılmakta olan/yaşanılması muhtemel sorunların ne olduğu ve nasıl
çözülebileceğine yönelik yaklaşımlar ele alınmaktadır.