Kent İletişim Altyapısı ve Sorunları

Kent İletişim Altyapısı ve Sorunları

Hasan Şahin
Elektrik Mühendisleri Odası

Kentlerimizin ve Yerel Yönetimlerin sürekli uğraştığı; daima sorun olmaya devam eden
sorunların başında, iletişim alanında plansız, programsız ve eşgüdümsüz yapılan yeraltı-havai
hat yatırımları gelmektedir. Yeraltı enerji dağıtım, telefon, data ve sinyalizasyon gibi
alanlarda hizmet sunan sektör bileşenlerinin aynı amaca yönelik yatırım çalışmalarında
eşgüdüm sağlayamadıkları bir gerçektir.

Söz konusu işletmelerin talepleri doğrultusunda, yeraltı haberleşme tesislerinde tekel
konumdaki Türk Telekom aynı sezonda farklı zaman dilimlerinde yeraltı çalışmaları yaparak
yerel yönetimlerin aynı güzergâhta aynı işi (asfaltlama ve çevre düzenlemesi) birden fazla
yapmak zorunda kalmaları, bu güne kadar gelen başlı başına bir sorun olarak yaşanmış ve
yaşanmaya devam etmektedir. Bu eşgüdümsüz ve plansız yapılan çalışmalar neticesi ülke
kaynakları düzensiz ve gelişi güzel kullanılmaktadır. Bu güne kadar kamu hizmeti sunan
belediyelerimiz ile diğer kamu kurumlarımızın, özellikle yol yapım ve iyileştirme
çalışmalarında hep yaşanan bu sorunları, bundan sonra da artarak ve içinden çıkılmaz bir hal
alacak şekilde yaşayacağımız muhakkaktır.