Kent Yenileme

Kent Yenileme

M. Kubilay Yıldırım – Nilüfer Barışcan
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası,

Ülkemizde 1950’lerle birlikte hızlanan toplumsal ve ekonomik dönüşüm sürecinde ortaya
çıkan içgöç olgusu ile kent nüfusları doğal nüfus oranının iki katı oranında büyümeye
başlamış, ancak kırsal alanlardan akan işgücünü istihdam edecek sanayi aynı hızla
gelişmediğinden ve kentsel alanlar gelen nüfusu barındıracak konut oluşumunu
sağlayamadığından henüz serpilen sağlıklı kent dokuları sağlıksız gecekondu dokuları
tarafından tehdit edilmeye başlamıştır. Bunun dışında kendine kentten bir arsa edinen malikler
de bu yerlere mevzuata uygun yapı yapmayıp kaçak yapılaşmış ve kentler hızla çarpık
yapılaşma sürecine girmiştir.

Sonrasında gecekondu ve kaçak yapı gerçekliği yasa koyucular tarafından siyasi bir
yaklaşımla izlenmiş ve ortaya günümüzün dört bir yanı gecekondu ve kaçak yapılarla sarılı
mega kentleri çıkmıştır.

İşte bu yüzden kentler mutlaka dönüşmeli… Dönüştürülmeli… Ama dönüştürülecek
bölgelerde yaşayan insan olgusu ıskalanmadan… Çünkü kentsel dönüşüm idealinin başarıya
ulaşması için kent yaşamı bilincini edinmiş gecekondu insanının kentsel yaşama tüm
varlığıyla katılmasının da desteklenmesi gerekmektedir.
Unutulmamalıdır ki; halkı içine katmayan hiçbir ideal başarıya ulaşamaz.