Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Anketi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Anketi

TMMOB İzmir İKK Öğrenci

Kent yaşamında öğrencilerin ekonomik ve sosyal açıdan yadsınamaz bir yeri vardır. Birçok il
ve ilçenin gelişiminde, o bölgede üniversitenin oluşuna göre değişimler olmuştur. Bu
değişime öğrencilerin yön vermesinin başlıca sebebi, üniversite öğrencilerinin yarısından
fazlasının başka şehirlerden gelerek üniversitenin bulunduğu ile yerleşmesidir. Bu sayede
öğrenci evleri ve öğrencilerin ilgi göstereceği mekanlar şehirde kendini gösterir.

Bireylerin kendilerini ve etraflarını keşfettikleri dönemlerden en önemlisi üniversite
yıllarıdır. Toplum için üretme bilinci kazanacak ve mesleğini eline alıp ülkesinin nitelikli iş
gücünü oluşturacak öğrenciler, ailelerinin sırtında oluşturdukları kamburla ve sağlıksız
koşullarda eğitimlerini sürdürmek durumundadırlar. Toplumsal sorumluluklar almak yerine
öğrenciler kendi sıkıntılarıyla baş başa kalır ve derslerine yoğunlaşmayı tercih ederler.
Öğrencilerde bireysel davranışlar tetiklenir. Toplumsal hareketlenmeler, ülke sorunları ilgi
çekmezken, sosyal ihtiyaçları karşılamak için kafe ve bar tarzında mekanlar tercih edilir.
Toplumdan kopuş ve bireyciliği tercih etmeyen öğrencilerin üretim alanlarından biri olan
meslek odaları öğrenci komisyonları olarak 2008 yılının ilk aylarında İzmir de bulunan tüm
meslek odası öğrenci komisyonlarını bir araya getirmeyi başardık. 2007-2008 döneminde ilk
olarak TMMOB’a bağlı odaların mevcut öğrenci komisyonları olarak ortak toplantılar
düzenlemeye başladık. Böylece farklı disiplinleri tanımakla beraber, ortak fikirler geliştirerek
etkinlikler düzenledik. Yaptığımız toplantılarda sıkıntılarımızın ortak olduğunu anlamamıza
rağmen bunu yazıya dökmekte zorluk çekiyorduk. İzmir de bulunan mühendislik, mimarlık
ve şehir ve bölge planlama öğrencilerini temsil edebilmek için yazılarımızın kişisel
görüşlerimizin ilerisine geçmesi gerekiyordu.

Kendi yaşamlarımızdan bildiğimiz üniversite öğrencilerinin sıkıntılarını istatistiksel olarak
ortaya koymak amacıyla bir anket hazırlayarak bölgemizdeki 1667 mühendislik, mimarlık ve
şehir ve bölge planlama öğrencisine uyguladık. TMMOB İKK İzmir tarafından düzenlenen
Kent Sempozyumu’nun sorunlarımızı dile getirmek için en uygun zemin olduğunu düşündük.
İncelediğimiz kent sempozyumlarında öğrencilerin sorunlarının ve öğrencilerin kente
etkisinin ortaya konmadığını tespit ettik. Öğrenci sorunlarını en iyi öğrencilerin
yansıtabileceğine inanarak, kent sempozyumunda bildirimizin yayınlanmasını ve sunum
yapmayı talep ettik.

Öğrencilerin barınma biçimlerine göre sorunlarını inceleyebilmek için anketimizin birinci
kısmını öğrenci evi, aile, özel yurt, yarı özel yurt, devlet yurdu olmak üzere beş farklı gruba
ayırdık. Anketimizin ikinci kısmı ile de öğrencilerin şehre bakışlarını tespit etmeye çalıştık.