Kentimizde Su Taşkınlarının Meydana Geliş Sebepleri ve Çözümler

Kentimizde Su Taşkınlarının Meydana Geliş Sebepleri ve Çözümler

Ayşe Yarıcı
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir yeryüzünde farklı özelliklere sahip coğrafi mekanlardan biri olarak atmosferik
aktivitenin yüksek olduğu Akdeniz Havzası’nda yer alır. Çevresi bitki örtüsünden yoksun
yüksek dağlarla kuşatılmış su toplama alanı durumundaki İzmir Körfezi’nin kıyısında
kuruludur. Kent meteorolojik olarak, sıcaklık ve nemlilik bakımından farklı hava kütlelerinin
karşılaşma, kavuşma ve karışma sahasında yer alır. Buna bağlı olarak da bir bakıma fırtınayağış-
bulut fabrikası gibi iş gören gezici depresyonlara bağlı olarak gelişen cephe
sistemlerinin güzergahı üzerinde bulunur.

Kente bir senede ortalama 700 kg/ m² yağmur yağmaktadır. Ortalama toplam yağışlı saat
miktarı 150 saattir. Kentte, bir yılda 6 tam gün yağmur yağmaktadır. Son yıllarda yağış
miktarı 400-500 kg/m2’ye kadar düşmüştür. Görüldüğü gibi yıllık ortalama yağış miktarı az,
çok kısa süreli ancak şiddetlidir. Yerleşimin azaldığı noktalarda dağların bulunması; dağların
dik ve çıplak olması suların toplanma sürelerini kısaltmakta, bu durumda yoğun yağmur kısa
sürede şehrin alçak bölgelerine inerek yaşamı etkilemektedir.

Yapılan gözlemlerde şiddetli yağmurların genellikle bir saatlik sürede şehri ciddi ölçüde
etkilediği görülmüştür. Yağan yağmur derelerden bir saat geç geldiği takdirde şehirdeki
mevcut sistem sadece yüzeysel suları alacaktır.