İzmir Kent Sorunlarının Çözümünde Yaygın ve Kurumsal Eğitimlerin Önemi

İzmir Kent Sorunlarının Çözümünde Yaygın ve Kurumsal Eğitimlerin Önemi

Ali ÖZDERE
Makina Mühendisleri Odası

Kentler sürekli toplumsal gelişme içersinde bulunan ve toplumun yerleşme, barınma,
ekonomik, sosyal, kültürel, ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır.

Kentlerimiz için önemli olan, çağdaş insani gelişmeye uygun olarak yeniden
yapılandırılmasıdır. Yeniden yapılandırma ile katılımcı demokrasinin yasal dayanakları
oluşarak, toplumsal örgütlenmenin yeni biçimlerinin önü de açılacaktır.

Bu bağlamda yerel yönetimlerin kaliteli hizmet üretmesi ve denetim görevlerini etkin olarak
yerine getirebilmeleri, eğitilmiş, bilgi ve beceri açısından yetişmiş, nitelikli insan kaynağına
sahip olmasıyla mümkündür.

Bu çalışmayla; yerel yönetimlerin yüksek olan eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına katkı
koymak,yerel yönetimlere yönelik eğitimleri bir bütün içinde tanımlamak, yerel yönetimlere
yönelik eğitim hizmeti veren mevcut kurum,sivil toplum ve meslek örgütlerinin
yapabilecekleri katkıları ortaya çıkarmak ve yerel yönetimlerin genişleyen yetki ve
sorumlulukları çerçevesinde öncelikli eğitim ihtiyacının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Bu eğitimlerle İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ,uzun vadede hizmet kapasitelerinin
arttırılması, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları, bölge halkı temsilcileri için yaygın
yerel yönetim eğitimleri sunulması, İcraat odaklı eğitimler ile hizmet sunumunun
iyileştirilmesi, eğitim ve personel gelişimi konularında görev ve sorumlulukları
netleştirilmesi, kişiler ve kurumlar arası iletişim ve birlikte çalışmayı güçlendirmesi
amaçlanmaktadır.