Doğalgaz ve Altyapı

Doğalgaz ve Altyapı

S. Sibel BÖREKÇİOĞLU
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile Tire’deki imar planları tamamlanmış,
kırmızı kotları oluşmuş yerlerde 2005 aralık ayından itibaren doğalgaz alt yapı çalışmaları
başlamıştır. Temmuz 2006 tarihinden itibaren de konut ve işyerlerinde kullanım başlamıştır.
Sanayi tesislerinde kullanımı ise 2002 yılıdır. Botaş tarafından döşenen hatlarla başlamıştır.

Kentin altyapısına yerleşen basınçlı gazla dolu bir sistemin çalışma şekli, diğer alt yapı
tesislerine olan mesafeleri, yan yana konumlanma şekilleri, zorunlu olarak diğer alt yapı ile
kesiştiği noktalar, diğer tüm alt yapı kuruluşlarının yapım ve işletim sistemlerini
etkilemektedir. Yenilenen alt yapı ve özel yol düzenlemeleri, bakım onarım aşamaları
sırasında yanıcı ve patlayıcı bir madde olması nedeniyle, azami dikkat gerektiren
tesislerdendir. Ocak 2009 yılında yapılan “Kent Sempozyumu” sırasında 1280 km. doğalgaz hattı
döşenmişti ve kullanıcı sayısı azdı. Şu an kentin büyük bölümünde doğalgaz kullanılmakta ve
sokakların çoğunda 3320 km doğalgaz hattı döşenmiş durumdadır. Doğalgazı kendi evimizde
kullanmak istemesek bile, işyerlerimiz, alışveriş yaptığımız yerler ya da bunların yakınlarındaki
yerlerde kullanılması nedeniyle, doğalgazın ne olduğu, tehlikeleri, tehlike durumlarında nasıl
davranılması gerektiği bütün İzmirlilerin ve kent yöneticilerinin bilmesi gerekmektedir.

Sunum hazırlanırken, şehrin 8 yıldır gündeminde olmasına rağmen doğalgazın az bilinir
olması nedeniyle, genel bir bilgilendirme yapılarak, alt yapı çalışmalarındaki öneminin
vurgulanması, kente etkisi, kullanım sırasında karşılaşılacak tehlikelere alınacak önlemlerin
yanı sıra bireysel kullanıcılara yönelik açıklamalar ve doğalgazın binalarda kullanımı ile ilgili
kısa bilgiler verilerek, doğalgazın şehirdeki hayata etkisini bilgilerinize sunmak
amaçlanmıştır.