“ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI” ÜLKEMİZİ SÖMÜRGE, YURTTAŞLARIMIZI İKİNCİ SINIF İŞGÜCÜ OLARAK GÖREN BİR YAKLAŞIMLA HAZIRLANMIŞTIR, TBMM GÜNDEMİNDEN ÇIKARILMALIDIR

12 Temmuz 2016 tarihinde TBMM gündeminde görüşülecek olan “Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı” hakkında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 11 Temmuz 2016 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

20160711_4396

TMMOB İzmir İKK Sekreteri Melih Yalçın tarafından yapılan açıklamada tasarı ile TMMOB yasasının üç maddesinin değiştirildiği vurgulanarak bu tasarının yalnızca yabancı sermayenin talepleri göz önüne alınarak hazırlandığı, halkın ve ülkenin çıkarlarının göz ardı edildiği belirtildi.

Tasarının yılda 51 bini mezun olan ve şu anda mühendislik, mimarlık öğrenimi gören 435 bin öğrencinin geleceğiyle de ilgili olduğunun, milyonlarca mühendis, mimar ve şehir plancısının büyük bir sömürü, işsizlik ve mesleki geleceksizlik tehlikesi ile karşı karşıya olduğunun belirtildiği açıklamanın tam metni aşağıdadır.

Basın Açıklaması Metni