TMMOB İKK’DEN TRAMVAY İNŞAATI RAPORU

İzmir’de devam eden tramvay çalışmalarına ilişkin, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından bir “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Raporu” oluşturularak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunuldu. Rapora ilişkin yazılı açıklamayı aşağıda, raporun tamamını ise metnin altında yer alan dosyada bulabilirsiniz.

tram

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka’da ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yapımını sürdürdüğü tramvay inşaatlarında yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadığı için hem yayaların ve taşıtların hem de işçi ve teknik personellerin can emniyeti sağlanamadığı, ölümlü veya yaralanmalı kazalar oluşma riskinin yüksek olduğu görülmektedir.

Kavşaklarda asfalt kaplama ile dolgu zemin arasındaki kot farkı için uyarıcı güvenlik önlemleri yetersiz olduğundan, taşıtların düşük kotlu dolgu zemine girerek zarar görmeleri riski vardır.
Kaldırım imalatları sahasında, yayaların girişlerini önleyici bariyerler ve uyarıcı iş güvenliği levhaları mevcut olmadığı için dağınık ve kapatılmamış menholler bulunan şantiye alanına giren kentlilerimizin düşerek yaralanma riskleri yüksektir.

Apartman bahçe giriş kapıları önünde kaldırım imalatı devam ettiği için üzerine konan ahşap geçişler sağlam olmadıklarından, kullanan yayaların düşerek yaralanma riski vardır.

Konteynırların bulundan şantiye yerleşim alanından orta refüjde imalat sahasına geçiş yerinde herhangi bir trafik ışığı veya yaya geçidi gibi güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçiş imkânı bulunmamaktadır.

Sahil yürüme yolu, bisiklet yolu ile asfalt yolu, tramvay rayları üzerinden geçerek bağlayan bazı kilit parke taş kaplı yaya geçitlerinin yüksek eğimleri nedeniyle engellilerimizin ve yaşlılarımızın yürümesine olanak vermemektedir.

Mithatpaşa Caddesi’nden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na bağlantıyı sağlayan bazı ara sokaklarda sola dönüş yasağı levhası olmasına rağmen yasak dönüşü engelleyici olarak orta refüjde herhangi bir bariyer konulmadığı için hatalı sola dönüşler meydana gelmektedir.

Bazı otobüs duraklarında raylar, yol kaplaması ve ray altındaki beton kaplama arasında bulunan kot farkı sebebiyle kentlilerimizin ayaklarının takılarak düşme tehlikesi mevcuttur.

Bu risklerin azaltılması için aşağıda belirtilen önlemlerin alınması gerekmektedir:

1. T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve UKOME’da uygulanması için karar alınan “Yolların Yapım Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standardı”na uygun şekilde işaretleme yapılarak güvenlik önlemleri artırılmalıdır.
2. Yayaların her istedikleri noktadan karşıya güvensiz bir şekilde geçişlerini önlemek ve taşıtların herhangi bir noktadan güvensiz dönüşlerini engellemek için trafik lambalı yaya geçitleri ve kavşaklar hariç orta refüjde yaya bariyeri sağlam, düzgünce ankrajı yapılmış, devrilmez güvenlikli panolar konulmalıdır.
3. Tramvay imalat güzergâhı ile hem taşıt yolu arasında hem de yapımı devam eden kaldırımlarda, imalat alanı güvenlik bariyerleri ile çevrilerek kentlilerimizin şantiye sahasına girmesi önlenmelidir.
4. Bisiklet yolu üzerinde bisikletlilerin zarar görmemesi için bordür vb. inşaat malzemeleri bulundurulmamalıdır.
5. Tramvay rayları altına dökülen betondan dolayı yapılan derin kazı sonucu kökleri meydana çıkarak devrilme sonucu can ve mal kaybına yol açabilecek bazı palmiye ağaçları için önlem alınmalıdır.
6. Ayrıca bazı geçici otobüs duraklarında otobüs bekleyen kentlilerimiz, taşıt yolunda durmakta olup her an bir aracın çarpma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Engellilerin, yaşlıların ve çocukların da kolayca ve güvenli bir şekilde erişebilecekleri düzgün, düşme tehlikesi bulunmayan geçici otobüs durakları oluşturulmalıdır.
7. Kaldırımlarla otoparklar ve raylar arasında düşerek yaralanmaya sebep olabilecek kot farkı bulunduğu için düşmeyi önlemek için kaldırımlara korkuluklar yapılmalıdır.
8. Kaldırım rampaları önüne araç parkı önlenerek engellilerin imalatı tamamlanan kaldırımları kullanması sağlanmalı ve kaldırımlarda görme engelliler için yapılan kılavuz çizgileri üzerinde yürümeyi engelleyici malzeme bırakılmamalıdır.
9. Yaya geçişlerinde ahşap geçitler sağlamlaştırılmalı, bozuk ve çukurlu zeminler düzeltilmeli ve yayaların güvenli bir şekilde sadece trafik ışıklı noktalardan karşıdan karşıya geçişleri sağlanmalıdır.
10. Kataneller (enerji direkleri) sebebiyle genişliği azaltılan veya dar olduğu için engellilerin kullanması mümkün olmayan kaldırımlara görme engelliler için kabartma kılavuz çizgi döşenmemelidir.
11. Geçici kavşaklarda meydana gelen yasak U dönüşleri denetimlerle ve fiziksel düzenlemelerle önlenmelidir.
12. Aydınlatmanın olmadığı kısımlarda özellikle Selçuk Yaşar Sokak’ta hava karardığında seyyar aydınlatmalar ile hem yaya hem de araç emniyeti sağlanmalıdır.
13. Beton bloklar üzerine reflektörlü uyarıcılar monte edilmelidir.
14. İnşaat süresince geçici yol çizgileri ile araçların ve yayaların güvenliğini sağlamak üzere soğuk yol çizgi boyası ile yatay işaretlemeler yapılmalıdır.
15. Bozuk ahşap yaya geçişleri sağlamlaştırılmalıdır.
16. Mesai sonunda malzemeler toplanarak temiz ve düzenli hale getirilmelidir.

Raporun tamamı için: tramvay_rapor