BAKANLIK TEBLİĞİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU

TMMOB veya bağlı Odalarca katılım sağlanması düşünülen uluslararası toplantı ve kongreler öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınması gerektiğini belirten işlemin iptali talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırılık iddiasını inceleyen Anayasa Mahkemesi, 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nun Ek 1. Maddesini iptal etti.

teblig

TMMOB ve Mimarlar Odası, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’na, 19.4.1983 tarihli ve 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesiyle eklenen ek 1. maddenin, Anayasa’nın 135. maddesine aykırılığını ileri sürerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebiyle dava açmıştı.

Başvurunun ardından Anayasa Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla alınarak bugünkü (23 Eylül 2016) Resmi Gazete’de de yayımlanan karara göre TMMOB ve bağlı odalarını temsilen yurt dışındaki toplantı ve kongrelere katılımda daha önce olduğu gibi Bakanlık izni gerekmeyecek. Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Anayasa’nın 135. maddesinde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerinde devletin “idari ve mali” denetiminden söz edildiği, merkezi idarenin, meslek kuruluşları üzerindeki denetiminin bunun ötesine geçmemesi gerektiği belirtildi. 6235 sayılı Kanun ile TMMOB ve bağlı odaların, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduklarının kabul edildiği ifade edilen gerekçede, mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin gelişmesini sağlamak gibi faaliyetlerin de TMMOB’un görevleri arasında sayıldığı hatırlatıldı.

Gerekçede, mesleğin gelişimine katkı sağlayan unsurlardan birinin de meslek kurallarının uluslararası standartlara kavuşturulması olduğu vurgulanarak, bu bağlamda, TMMOB ile odaların uluslararası kuruluşlara üye olması, toplantı ve kongrelere katılarak bilgi alışverişinde bulunmasının, mesleğin gelişimi ve uluslararası standartlara kavuşturulması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Küreselleşme ile gelişen uluslararası ilişkilerin, meslek kuruluşlarını da kaçınılmaz olarak etkilediği, bu kuruluşların uluslararası kuruluşlara üye olması, uluslararası kongre ve toplantılara temsilci göndermek suretiyle katılmasının mesleki faaliyetlerinin önemli bir kısmı haline geldiği vurgulandı.

İlgili karara BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.