2. İZMİR KENT SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Temel Afet Bilinci, Afet Toplanma Merkezleri Afet Hazırlık Müdahale Kurulu’nun Amaçları ve Çalışmaları
Abdullah İncir – Vedat Yorulmazel
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir’in Güncel Deprem Etkinliği
Orhan D. Polat – Elçin Gök – Mehmet Utku – Günay Çifçi
Jeofizik Mühendisleri Odası

Korunması Gerekli Alanlarda Bir Planlama Sorunu Olarak Trafik Kaynaklı Titreşimler ve Somutlaşmamış Yasal Dayanaklarının İzmir/Birgi Örneği Üzerinden İncelenmesi
İrem Ayhan Selçuk, K. Mert Çubukçu
Şehir Plancıları Odası

Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Yetkisinde İnciraltı Süreci
Nehir Yüksel
Şehir Plancıları Odası

Mekansal Planlamalarda Doğal Yapı Envanteri; İzmir İli Örneği
Yusuf Kurucu – Sibel Ağı Günerhan
Ziraat Mühendisleri Odası

İzmir’deki Kent Aydınlatmasına Yönelik Olumsuz Uygulamalar ve Çözüm Önerileri
Serhat Özenç – Dilek Menteşeoğlu
Elektrik Mühendisleri Odası

Hücresel İletişim Sistemi ve Kentiçi Uygulamaları
Özgür Tamer
Elektrik Mühendisleri Odası

Kent İçi Dağıtım Şebekelerinde Yaşanan Sorunlar ve Daha İyi Bir Dağıtım Sistemi İçin Öneriler
EMO İzmir Şubesi Enerji Komisyonu

2006’dan 2013’e Kadın Dostu Kent Olma Yolunda İzmir
Semra Ulusoy
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu

Kent, Kadın ve Barış
Şenay Çağıran
Kimya Mühendisleri Odası

Kadına Yönelik Çalışmalarda Yeni Bir Tartışma Konusu Olarak Lezbiyenler ve Kentsel Mekândaki Arayışları – İzmir Örneği
Mercan Efe Güney – İrem Ayhan Selçuk
Şehir Plancıları Odası

Yapı Stoku Envanter Çalışmalarının Önemi
Türkay Baran – Serap Kahraman – Özgür Özçelik – Aydın Saatçi – Serkan Mısır – Sadık Can Girgin
İnşaat Mühendisleri Odası

Balçova ve Seferihisar İlçelerinde Gerçekleştirilen Yapı Stoğu Envanter ve Deprem Güvenliği Ön Değerlendirmesi Projesi Sonuçları
Özgür Özçelik – İbrahim Serkan Mısır – Türkay Baran – Serap Kahraman – Aydın Saatçi – Sadık Can Girgin
İnşaat Mühendisleri Odası

17 Ağustos Etkinlikleri ve Yapılan Anket Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Abdullah İncir
İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisliği’nin Deprem-Zemin-Yapı Üçlüsüne Uygulanması
Öz Yılmaz
Jeofizik Mühendisleri Odası

Kentsel Mekan Oluşumunda Kullanıcı Katılımı
Ferhat Hacıbeyoğlu
Mimarlar Odası

Mekân Planlama Anlayışındaki Değişim Kapsamında İzmir Kentinin Üst Ölçekli Planlarının İrdelenmesi
Neslihan Yalınızkoç – Gülnur Çevikayak
Şehir Plancıları Odası

Güvenli Yapı Tasarımı ve Üretiminde İmar Mevzuatının Önemi ve Deprem Yönetmeliği
Onur Kutlukaya – Deniz Alkan – Hülya Altun
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir Kent Sorunlarının Çözümünde Yaygın ve Kurumsal Eğitimlerin Önemi
Ali Özdere
Makina Mühendisleri Odası

İzmir İli Jeotermal Sahaların İşletme Sorunları ve Sonuçlarının Çeşitli Kullanımı
İsmail Hakkı Karamanderesi
Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeotermal Enerji ve Balçova Bölgesel Isıtma İşletmesi
E. Sinan Arslan
Maden Mühendisleri Odası

İzmir Jeotermal Kaynakları ve Yönetimi
Niyazi Aksoy
Makina Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeotermal Sular ve Çevre
Sevgi Tokgöz Güneş – Cihan Güneş
Çevre Mühendisleri Odası

Sürdürülebilir Ulaşımın Teşvikinde Kentsel Tasarım Uygulamalarının Rolü
Ebru Çubukçu – Burçin Hepgüzel – Burak Tumer – Zeynep Önder
Şehir Plancıları Odası

İzmir’de Deniz Ulaşımı
K. Emrah Erginer
Gemi Mühendisleri Odası

Kentiçi Ulaşım
İbrahim Aykol
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İzmir Ulaşımının Önümüzdeki 20 Yılı Hakkında Düşünceler
Serhan Tanyel – M. Yıldırım Oral
İnşaat Mühendisleri Odası

Yüksek Yapıların; İzmir Yüksek Yapı Yönetmeliği ve Yeni Kent Merkezinde Yapılacak Yüksek Binalar İçin Hazırlanan Teknik Önermeler Açısından Değerlendirmesi
Necati Atıcı – Soner Bilge
İnşaat Mühendisleri Odası

Kentimizde Büyük Mühendislik Yapılaşmasında Jeolojik-Jeoteknik Handikaplar
Hakkı Batur Demiray
Jeoloji Mühendisleri Odası

Ekolojik Tasarım Kriterlerine Göre Kent Parkı İyileştirme Modeli: İzmir Kültür Park Örneği
Cemal Onur Alpay – Ayşe Kalaycı – Tanay Birişçi
Peyzaj Mimarları Odası

Planlamada Kamu Yararı Bağlamında İzmir’de Neoliberal Kentleşme Uygulamaları
Gülnur Çevikayak – Müberra Cansu İşven – Nehir Yüksel
Şehir Plancıları Odası

İmar Planı Uygulamaları ve Yapılaşma Politikaları
M. Kubilay Yıldırım – Nilüfer Barışcan
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Kent Bilgi Sistemi ve Ülkemizdeki Durumuna Bir Bakış
Zafer Beydilli
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İzmir İlinde Termal Uygulamalarda Güneş Enerjisi Neden Bir Gereksinim?
Ali Güngör
Makina Mühendisleri Odası

İzmir ve Rüzgar Enerjisi
Alper Kayacı – Cenk Sevim
Makina Mühendisleri Odası

İzmir Metropol İlçelerinde Yapılan Asansör Denetimleri ve Güvenlik Seviyesindeki Gelişmelerin İncelenmesi
M. Berkay Eriş – Halim Akışın – Zafer Güneş
Makina Mühendisleri Odası

Büyükşehir Yasasının İzmir Kırsalı Üzerine Olası Etkileri
Ferdan Çiftçi – Ahmet Tomar
Ziraat Mühendisleri Odası

Kentlerde Yoksulluk ve Atıkların Değerlendirilmesinde Kentsel Tarım
Ahmet Tomar
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu

6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Değişen Sınırlar ve Genişleyen Yetki Alanlarının İzmir İli Planlama Pratiği Açısından İrdelenmesi
Zeki Yıldırım – İrem Ayhan Selçuk
Şehir Plancıları Odası

Kentsel Dönüşüm Gerçeği ve İzmir Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme
Özlem Şenyol Kocaer – Özgür Hamdi Bal
Şehir Plancıları Odası

İzmir’de Tehlikeli Atıkların Yönetimi
Enver Yaser Küçükgül
Çevre Mühendisleri Odası

İzmir’deki Tehlikeli Atıklar
Ertuğrul Barka
Kimya Mühendisleri Odası

Kentsel Katı Atıkların Biyoenerji ve Gübre Üretimi ile Çevre Dostu Kullanım Seçenekleri
Nuri Azbar
Çevre Mühendisleri Odası

Yerleşim Alanlarındaki Bitkilerin İşlevlerinin İzmir Kenti Gerçeğinde İrdelenmesi
İlçin Aslanboğa
Orman Mühendisleri Odası

İzmir Çevresi Sosyal Yaşam Alanı Projesi (Çiçekliköy-Yakaköy Örneği)
Altay Uğur Gül
Orman Mühendisleri Odası

İzmir İlindeki Ormanların Fonksiyonlarına Yönelik Talep ve Beklentiler
Uçkun Geray – Ersin Yılmaz – İsmail Şafak – Özgür Kiracıoğlu – Hadiye Başar
Orman Mühendisleri Odası

Kentin Görünmeyen Yüzü (Altyapı)
M. Levent Sınmaz
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Doğalgaz ve Altyapı
S. Sibel Börekçioğlu
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir Kentinin Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri
Mehmet Zafer Zihnioğlu
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir’de Katı Atık Tesisinin Yer Seçimi Sürecindeki Anlaşmazlıklar ve Çözüm Önerileri
İlgi Atay Kaya – Nursen Kaya Erol
Şehir Plancıları Odası

İzmir’de Hava Kalitesi Yönetimi
Çevre Mühendisleri Odası

İzmir’de Atıksu Arıtımı
Çevre Mühendisleri Odası

İzmir’de Katı Atık Yönetimi; Sorunlar, Fırsatlar
Çevre Mühendisleri Odası

İzmir’de Bir Arboretum Kurulmalıdır
İlçin Aslanboğa
Orman Mühendisleri Odası

İzmir’in Bazı Korunmaya Değer Ağaçları
Mustafa Batur
Orman Mühendisleri Odası

İzmir’in Ekoturizm Potansiyeli
Mustafa Batur
Orman Mühendisleri Odası

Ulaşım Sempozyumunun Düşündürdükleriyle Bir Kente – İzmir’e Bakmak
Hilmi Evren Erdin
Şehir Plancıları Odası

İzmir Tramvay Projelerinin Son Dört Yılda Geldiği Nokta
Ilgaz Candemir
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir’in Otopark Sorunu
Serhan Tanyel
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir Kordon Yolu Projesi: Bir Kentsel Vaka Takdimi
Utku Cihan
Şehir Plancıları Odası

Sürdürülebilir Su Yönetiminde Yeraltı Suyunun Önemi
Sevgi Toksöz Güneş – Cihan Güneş
Çevre Mühendisleri Odası

Yeraltısuyu Kaynaklarını Etkileyen Risk ve Tehditler : İzmir Örneği
Alper Baba
Jeoloji Mühendisleri Odası

Su Kaynakları Yatırımlarının 2009-2013 Yılları Arasında İzmir Ölçeğinde İrdelenmesi
Aslı Erdenir Silay – Ahmet Tomar
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir ve Büyük Körfez Projesi
Ahmet Hamdi Alpaslan
İnşaat Mühendisleri Odası

İzmir ve Yakın Çevresindeki Kıyı Yapılarındaki Gelişmelerin Analizi
Ersel Zafer Oral
Jeofizik Mühendisleri Odası

DEÜ Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Enstitüsünün İzmir Körfezinde Yaptığı 3 Boyutlu ve 4 Boyutlu Çalışmalar
Günay Çiftçi – Derman Dondurur – Seda Okay – Filiz Küçüksezgin – Aynur Kontaş – Aslı Kaçar – Erdem Sayın – Canan Eronat
Jeofizik Mühendisleri Odası

İzmir Kıyılarının Kıyımı
Tahir Öngür
Jeoloji Mühendisleri Odası

İzmir İli İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri ve İş Güvenliğinin Kent Yaşamına Etkileri
Alpaslan Ertürk – Aykut Akdemir – Doğan Karakuş
Maden Mühendisleri Odası

Meslek Hastalıkları Yönünden İzmir Analizi
Saadet Çağlın
Kimya Mühendisleri Odası

İkincil Afetler
Işıl Öncü
Kimya Mühendisleri Odası

İzmir ve Yakın Çevresinin Jeosit-Kültürel Jeosit ve Jeolojik Miras Alanları
Koray Ç. Önalan
Jeoloji Mühendisleri Odası

İzmir ve Çevresinin Endüstriyel Hammaddeleri
Nejat Kun
Jeoloji Mühendisleri Odası

İzmir İli Yeraltı Kaynaklarının Maden Potansiyeli ve Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
Doğan Karakuş – Ali Demircan – Perihan Işık
Maden Mühendisleri Odası

Dünyanın Gelişen Hidrokarbon Bölgeleri: Doğu Akdeniz ve Karadeniz Alanları
Mustafa Ergün
Jeofizik Mühendisleri Odası

İzmir Agorasında Yapılan Jeofizik Çalışmalar ve Yeni Bulgular
Mahmut G. Drahor
Jeofizik Mühendisleri Odası

Sağlıklı Kentlerde Gıda Güvenliği Kapsamında İzmir’deki Süt Dağıtım Projeleri
Harun Raşit Ünsal
Ziraat Mühendisleri Odası

İzmir İçin Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Bir Kent Gelişim Senaryosu
Çiğdem Coşkun Hepcan – Merve Özeren – Şerif Hepcan
Peyzaj Mimarları Odası

Kentsel Mekân-Kadın İlişkisinde Gündelik Haklar ve TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu’nun “Koltuğuma Oturma” Projesi
Emel Kayın
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu

Çocuk Dostu Kent Üzerine Stratejiler
Hikmet Sivri Gökmen
Mimarlar Odası

Engellilerin Erişilebilirliği
Ayşe Baysal
İnşaat Mühendisleri Odası

Kent İçi Akarsu Koridorlarının Canlandırılması: İzmir Kent Merkezi Örneği
Merve Özeren – Şerif Hepcan
Peyzaj Mimarları Odası

Su Tüm Canlıların En Doğal Hakkıdır
Erhan İçöz
Jeofizik Mühendisleri Odası

YAS Aramalarında ve Büyük Yapılarda Jeofizik Rezistivite Çalışmaları
Adem Sömer
Jeofizik Mühendisleri Odası

Kentsel Dönüşüm Anket Çalışması
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu

Mahalle Sorunlarına Yönelik Muhtar Anketi
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu

Mühendislik ve Mümarlık Fakültesi Öğrencileri Anketi
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Öğrenci